voda-ozadje-index

Likalne mize in lutke

Prodajni program podjetja vključuje tudi opremo za končno obdelavo tekstila proizvajalca BATTISTELLA.

V programu najdemo likalne mize različnih tipov, likalne preše, lutke za likanje oblačil, mize za odstranjevanje madežev in manjše parne generatorje.
V prodajnem programu so tudi manjši parni generatorji, ki oskrbujejo likalne mize s potrebno paro, lutke, hlačnike ter preše in mize za odstranjevanje madežev.

oprema-za-pralnice__icon__likalne-nize
prodaja-rezervnih-delov__okvir

Likalne mize

oprema-za-pralnice__icon__likalne-nize
prodaja-rezervnih-delov__okvir

Likalne lutke

oprema-za-pralnice__icon__valjicni-likalniki
prodaja-rezervnih-delov__okvir

Likalne preše

Likalne mize

Likalne mize so lahko v različnih variantah – z vgrajenim parnim generatorjem ali s priklopom na zunanje parno omrežje. Odvisno od tipa mize je možnost vgraditve vakuma, parjenja skozi mizo, napihovanja, ogrevane ali neogrevane likalne površine ter osvetlitev nad delovno površino. Likalna miza vsebuje tudi ročni likalnik, ter vgrajeno črpalko, ki skrbi za nemoteno oskrbo z vodo pri varianti z vgrajenim kotličkom.

Možne so različne dimenzije in oblike likalnih površin ter dogradnja parnih pištol, rokavnikov ter ostale opreme.

Eros Maxi Vap likalne-mize__pralteh-prikazna-slika

Likalne mize

Likalne mize so lahko v različnih variantah – z vgrajenim parnim generatorjem ali s priklopom na zunanje parno omrežje. Odvisno od tipa mize je možnost vgraditve vakuma, parjenja skozi mizo, napihovanja, ogrevane ali neogrevane likalne površine ter osvetlitev nad delovno površino. Likalna miza vsebuje tudi ročni likalnik, ter vgrajeno črpalko, ki skrbi za nemoteno oskrbo z vodo pri varianti z vgrajenim kotličkom.

Možne so različne dimenzije in oblike likalnih površin ter dogradnja parnih pištol, rokavnikov ter ostale opreme.

Likalne lutke

Likalne lutke so lahko v različnih variantah z vgrajenim parnim generatorjem ali brez njega. Možnost različnih delovnih višin, raztegovanja rokavov, odvisno od tipa lutke. Od tipa lutke je odvisna tudi možnost vgraditve vakuma, parjenja skozi mizo, napihovanja, ogrevane ali neogrevane likalne površine. Lutka lahko po potrebi vsebuje tudi ročni likalnik. Ima vgrajeno črpalko katera nam skrbi za nemoteno oskrbo z vodo pri varianti z vgrajenim kotličkom.

Možne so različne dimenzije in oblike likalnih površin ter dogradnja parnih pištol ter ostale opreme.

Lutke so opremljene s Touch screen programatorjem, ki nam omogoča različne nastavitve, potrebne za kvalitetno obdelavo tekstila ter super grelcem, ki nam zagotavlja suho paro.

Pegaso A - Pegaso V .1

Likalne lutke

Likalne lutke so lahko v različnih variantah z vgrajenim parnim generatorjem ali brez njega. Možnost različnih delovnih višin, raztegovanja rokavov, odvisno od tipa lutke. Od tipa lutke je odvisna tudi možnost vgraditve vakuma, parjenja skozi mizo, napihovanja, ogrevane ali neogrevane likalne površine. Lutka lahko po potrebi vsebuje tudi ročni likalnik. Ima vgrajeno črpalko katera nam skrbi za nemoteno oskrbo z vodo pri varianti z vgrajenim kotličkom.

Možne so različne dimenzije in oblike likalnih površin ter dogradnja parnih pištol ter ostale opreme.

Lutke so opremljene s Touch screen programatorjem, ki nam omogoča različne nastavitve, potrebne za kvalitetno obdelavo tekstila ter super grelcem, ki nam zagotavlja suho paro.

Likalne preše

Likalne preše so lahko v različnih variantah z vgrajenim parnim generatorjem ali brez njega. Odvisno od tipa preše je možnost različnih delovnih površin in dograditve likalnika. Od tipa preše je odvisna možnost vgraditve vakuma, parjenja skozi delovno površino, napihovanja, ogrevane ali neogrevane likalne površine. Preša lahko vsebuje tudi ročni likalnik. Ima vgrajeno črpalko, ki skrbi za nemoteno oskrbo z vodo pri varianti z vgrajenim kotličkom.

Možne so različne dimenzije in oblike likalnih površin ter dogradnja parnih pištol ter ostale opreme.

Marte Manual likalne prese-pralteh__prikazna-slika

Likalne preše

Likalne preše so lahko v različnih variantah z vgrajenim parnim generatorjem ali brez njega. Odvisno od tipa preše je možnost različnih delovnih površin in dograditve likalnika. Od tipa preše je odvisna možnost vgraditve vakuma, parjenja skozi delovno površino, napihovanja, ogrevane ali neogrevane likalne površine. Preša lahko vsebuje tudi ročni likalnik. Ima vgrajeno črpalko, ki skrbi za nemoteno oskrbo z vodo pri varianti z vgrajenim kotličkom.

Možne so različne dimenzije in oblike likalnih površin ter dogradnja parnih pištol ter ostale opreme.